Dátum výstavy: 01. 10. 2011 - 30. 10. 2011
Miesto konania výstavy: Vitebsk, Bielorusko