Dátum výstavy: 05. 10. 2010 - 10. 10. 2010
Miesto konania výstavy: Snina