Dátum výstavy: 03. 10. 2011 - 15. 10. 2011
Miesto konania výstavy: Snina