Od roku 1994 organizujeme Medzinárodný výtvarný festival Snina, ktorý sa koná na prelome mesiacov september - október.

Dátum projektu: od roku 1994
Miesto konania projektu: Snina
Dátum projektu: od roku 2006
Miesto konania projektu: Snina