Dátum projektu: od roku 1994
Miesto konania projektu: Snina

Od roku 1994 organizujeme Medzinárodný výtvarný festival Snina, ktorý sa koná na prelome mesiacov september - október.

 

Každoročne pozývame do Sniny desiatky umelcov, ktorým počas dvoch týždňov vytvárame podmienky na ich tvorbu. Festivalu sa doteraz zúčastnilo približne 600 autorov z 55 krajín sveta zo všetkých kontinentov a vzniklo viac ako 7000 výtvarných diel. Umelci z rôznych krajín a rôznorodých kultúr majú možnosť navzájom konfrontovať svoju tvorbu a spoznávať slovenskú kultúru. Festivaly v Snine a okolí majú mimoriadny vplyv na obyvateľov regiónu, pozdvihli výtvarnú kultúru a pomáhajú vytvárať vzťah k umeleckému dielu. Vznikajú nenahraditeľné priateľstvá medzi umelcami a obyvateľmi regiónu.