Dátum projektu: február - november 2010
Miesto konania projektu: Slovensko/Ukrajina