01A Chalupová Zuzana Žatevníci olej 30x40 1999 BA314
02A Husáriková Eva Bez názvu olej 20x27 1998 BA789
03 Jarmocki Zuzana Bez názvu 50x40 olej 2006 BA70
04 Jarmocki Zuzana Pri studničke 45x35 olej 2006 BA69
05 Jarmocki Zuzana Slnečnice 45x35 olej 2004 BA67
06 Jarmocki Zuzana Vo vinici 45x35 olej 2003 BA68
07A Markov Martin Bez názvu akry 35x50 2002 BA759
08A Potoma Miroslav Na polnocnu omsu olej 80 x 60 2014
09A Varga Štefan 40x50 olej 2006 BA59
Markov Martin Bez nazvu