Husáriková Eva (Srbsko), bez názvu, 27 x 20 cm, olej, 1998
Jarmocki Zuzana (Srbsko), bez názvu, 50 x 40 cm, olej, 2006
Jarmocki Zuzana (Srbsko), Pri studničke, 45 x 35 cm, olej, 2006
Jarmocki Zuzana (Srbsko), Slnečnice, 45 x 35 cm, olej, 2004
Jarmocki Zuzana (Srbsko), Vo vinici, 45 x 35 cm, olej, 2003
Markov Martin (Srbsko), bez názvu, 50 x 35 cm, akryl, 2002
Markov Martin (Srbsko), bez názvu, 50 x 35 cm, akryl, 2003
Potoma Miroslav (Slovensko), Na polnočnú omšu, 60 x 80 cm, olej, 2014
Varga Štefan (Srbsko), bez názvu, 50 x 40 cm, olej, 2006