Dátum výstavy: 30. 09. 2016 - 31. 10. 2016
Miesto konania výstavy: Bratislava