Dátum výstavy: 01. 06. 2016 - 25. 09. 2016
Miesto konania výstavy: Bratislava