Dátum výstavy: 07. 09. 2015 - 30. 10. 2015
Miesto konania výstavy: Snina