Dátum výstavy: 15. 09. 2015
Miesto konania výstavy: Snina