Dátum výstavy: 16. 05. 2015 - 22. 05. 2015
Miesto konania výstavy: Snina