Dátum výstavy: 23. 10. 2014 - 23. 11. 2014
Miesto konania výstavy: Bratislava