Dátum výstavy: 24. 09. 2015 - 20. 10. 2015
Miesto konania výstavy: Košice