Dátum výstavy: 05. 11. 2015 - 29. 11. 2015
Miesto konania výstavy: Bratislava