Dátum výstavy: 06. 10. 2014 - 30. 11. 2014
Miesto konania výstavy: Humenné