Dátum výstavy: 24. 04 2015 - 22. 05. 2015
Miesto konania výstavy: Snina