Dátum výstavy: 03. 06. 2014 - 30. 06. 2014
Miesto konania výstavy: Humenné