Dátum výstavy: 29. 05. 2015 - 30. 06. 2015
Miesto konania výstavy: Snina