Dátum výstavy: 30. 05. 2014 - 30. 06. 2014
Miesto konania výstavy: Snina