Dátum výstavy: 17. 05. 2014 - 29. 05. 2014
Miesto konania výstavy: Snina