Dátum výstavy: 02. 10. 2014 - 30. 10. 2014
Miesto konania výstavy: Snina