Dátum výstavy: 22. 09. 2016 - 30. 10. 2016
Miesto konania výstavy: Košice