Dátum výstavy: 04. 10. 2014 - 30. 10. 2014
Miesto konania výstavy: Nová Sedlica