Dátum výstavy: 21. 05. 2016
Miesto konania výstavy: Snina