Dátum výstavy: 27. 05. 2016 - 15. 06. 2016
Miesto konania výstavy: Snina