Dátum výstavy: 01. 07. 2015 - 16. 09. 2015
Miesto konania výstavy: Snina