Angyal Júlia (Maďarsko), Drevený kostolík, 60 x 60 cm, olej, 2008
Angyal Júlia (Maďarsko), Kostolík, 60 x 60 cm, olej, 2008
Angyal Júlia (Maďarsko), Helping Spirits II., 60 x 60 cm, ole, 2008
Angyal Júlia (Maďarsko), Kalná Roztoka, 60 x 60 cm, olej, 2008
Antonova Daria (Rusko), Starina, 60 x 80 cm, olej, 2017
Antonova Daria (Rusko), Pod Gazdoráňou, 60 x 80 cm, olej, 2017
Antonova Daria (Rusko), Pri rybníku, 50 x 70 cm, olej, 2017
Antonova Daria (Rusko), Upršaný deň, 60 x 80 cm, olej, 2017
Begma Oksana (Ukrajina), Slnečný deň, 50 x 70 cm, olej, 2012
Belenkaya Natalia (Bielorusko), Cirocha, 40 x 50 cm, olej, 2014
Beungkun Sou Clemens (Južná Kórea), Pri jazere, 60 x 60 cm, kombinovaná, 2014
Boev Timofej (Rusko), Spomienka na Daru, 70 x 50 cm, olej, 2017
Boev Timofej (Rusko), Snina, 60 x 80 cm, olej, 2017
Boev Timofej (Rusko), Jar v Poloninách, 70 x 80 cm, olej, 2017
Boev Timofej (Rusko), V Poloninách, 50 x 70 cm, olej, 2017
Bogatov Anton (Rusko), Prvý deň v Runine, 70 x 80 cm, olej, 2017
Bogatov Anton (Rusko), Runina, 70 x 80 cm, olej, 2017
Bogatov Anton (Rusko), Kostol, 60 x 80 cm, olej, 2017
Bogatov Anton (Rusko), Ulica, 60 x 70 cm, olej, 2017
Borisov Sergej (Rusko), Bardejov, 60 x 80 cm, olej, 2010
Brinyuk Svetlana (Ukrajina), Gazdoráň, 50 x 60 cm, olej, 1996
Citriaková Martina (Slovensko), Lekná, 50 x 50 cm, kombinovaná, 2005
Chonkova Kristina Ivanova (Bulharsko), Krajinka I., 60 x 60 cm, olej, 2012
Damee Aref (Holandsko), Na Starine, 50 x 50 cm, olej, 2016
Damee Aref (Holandsko), bez názvu, 50 x 60 cm, olej, 2016
Damee Aref (Holandsko), Za dedinou, 40 x 40 cm, olej, 2016
Danilic Taras (Ukrajina), Kostol v Ruskom potoku, 90 x 70 cm, olej, 1995
Danilic Taras (Ukrajina), Snina stodoly, 60 x 80 cm, olej, 1995
Danilic Taras (Ukrajina), Brekov hrad, 60 x 80 cm, olej, 1996
Danilic Taras (Ukrajina), Na trhu, 80 x 80 cm, olej, 1994
Danilic Taras (Ukrajina), Z cerkvi, 82 x 72 cm, olej, 1995
Danilic Taras (Ukrajina), Pohľad z hradu Brekov, 70 x 60 cm, olej, 1996
Egorov Alexander (Rusko), Pravoslávny kostol, 30 x 30 cm, olej, 2015
Galecka Joanna (Poľsko), Jarný motív, 50 x 60 cm, olej, 2005
Gao Xue Hai (Čína), Stromy, 80 x 60 cm, olej, 2001
Gao Xue Hai (Čína), Veľký múr, 60 x 80 cm, olej, 2001
Gavrilova Ludmila (Rusko), Aprílové ráno na Starine, 70 x 90 cm, olej, 2017
Gavrilova Ludmila (Rusko), Ráno na jazere, 50 x 70 cm, olej, 2017
Gavrilova Ludmila (Rusko), Jarná Starina, 50 x 70 cm, olej, 2017
Geleishvili Lela (Gruzínsko), Ruský Potok, 70 x 80 cm, olej, 2016
Geleishvili Lela (Gruzínsko), Kostol, 70 x 80 cm, olej, 2016
Gimajev Schamil (Nemecko), Cintorín na Labe, 60 x 80 cm, olej, 1998
Gimajev Schamil (Nemecko), Krajina s kostolom, 40 x 50 cm, olej, 2000
Gimajev Schamil (Nemecko), Búrka nad Starinou, 50 x 60 cm, olej, 2001
Gimajev Zufar (Rusko), Rybník, 50 x 70 cm, olej, 2015
Gimajev Zufar (Rusko), Pod Starinou, 70 x 100 cm, olej, 2015
Gimajev Zufar (Rusko), Pri rieke, 50 x 60 cm, olej, 2015
Gimajev Zufar (Rusko), Starina, 70 x 80 cm, olej, 2016
Gimajev Zufar (Rusko), Motív zo Zemplínskych Hámrov, 60 x 80 cm, olej, 2016
Gimajev Zufar (Rusko), Vihorlat, 60 x 60 cm, olej, 2016
Gimajev Zufar (Rusko), Ruský Potok, 70 x 80 cm, olej, 2016
Gomonov Leonid (Bielorusko), Starina, 70 x 80 cm, olej, 2016
Gomonov Leonid (Bielorusko), Ráno, 70 x 90 cm, olej, 2016
Gomonov Leonid (Bielorusko), bez názvu, 40 x 50 cm, olej, 2003
Grishin Alexander (Ukrajina), Hrad, 20 x 30 cm, olej, 1999
Hadi Fares (Alžírsko), Kostol, 100 x 80 cm, olej, 2016
Chrapacov Alexander (Ukrajina), Snina, 40 x 40 cm, olej, 2016
Chrapacov Alexander (Ukrajina), Kvitnúci sad, 80 x 100 cm, olej, 2016
Chrapacov Alexander (Ukrajina), Medzi svetmi, 80 x 100 cm, olej, 2016
Chrapacov Alexander (Ukrajina), V parku, 80 x 100 cm, olej, 2016
Chrapacov Alexander (Ukrajina), Pri kostole, 80 x 100 cm, olej, 2016
Jarotta Marek (Slovensko), bez názvu, 60 x 80 cm, olej, 2010
Kalogirou Andreas (Cyprus), Detské časy, 60 x 80 cm, olej, 2001
Kavriškin Andrej (Rusko), Bratislava II., 30 x 40 cm, olej, 1998
Kavriskin Andrej Bratislava I. 30x40 olej 1998
Kavriskin Andrej Bratislava III. 30x40 olej 1998
Kopeikina Irina (Lotyšsko), Jeseň na Slovensku, 70 x 80 cm, olej, 2016
Kopeikina Irina (Lotyšsko), Kostolík v Jalovej, 80 x 80 cm, olej, 2016
Kopeikina Irina (Lotyšsko), Sninské kostoly II., 90 x 90 cm, olej, 2015
Kopeikina Irina (Lotyšsko), Jabloň, 80 x 80 cm, olej, 2016
Kopeikina Irina (Lotyšsko), Kvitnúca jabloň, 80 x 80 cm, olej, 2016
Kosobuko Ilona (Bielorusko), Alej, 60 x 50 cm, olej, 2011
Kosobuko Ilona (Bielorusko), Obdobie medu v Stakčínskej Roztoke, 50 x 100 cm, olej, 2012
Kosobuko Ilona (Bielorusko), Sninský motív, 60 x 60 cm, olej, 2012
Kovach Danya, Magický strom
Kovacsova Mária, Kostol
Kozyra Andrej (Poľsko), Na stanici, 60 x 50 cm, olej, 2005
Kozyra Andrej (Poľsko), Stĺpy, 60 x 50 cm, olej, 2005
Krčméry Tomáš (Slovensko), Kostol, 90 x 70 cm, olej, 1996
Krčméry Tomáš (Slovensko), Priehrada, 90 x 70 cm, olej, 1996
Kresila Juraj (Slovensko), Snina, 60 x 80 cm, olej, 1998
Latyncev Vladimir (Rusko), Kostol Sv. Ducha v Medzilaborciach, 60 x 80 cm, olej, 2008
Latyncev Vladimir (Rusko), Večer na rieke Cirocha, 50 x 60 cm, olej, 2008
Malevannaia Ekaterina (Rusko), Pohľad na dedinu Runina, 70 x 80 cm, olej, 2017
Malevannaia Ekaterina (Rusko), Skorá jar, 60 x 80 cm, olej, 2017
Malevannaia Ekaterina (Rusko), Starina, 70 x 80 cm, olej, 2017
Maravic Branko (Srbsko), Stredomorie, 90 x 90 cm, olej, 2016
Maravic Branko (Srbsko), Okolie Sniny, 60 x 70 cm, olej, 2016
Maravic Branko (Srbsko), Západ slnka, 80 x 90 cm, olej, 2015
Maravic Branko (Srbsko), Zobúdzanie sa, 70 x 90 cm, olej, 2016
Maravic Branko (Srbsko), Križovatka, 80 x 100 cm, olej, 2016
Mazitova Aigul (Rusko), Zemplínsky motív, 40 x 40 cm, olej, 2016
Mazitova Aigul (Rusko), bez názvu, 30 x 60 cm, olej, 2016
Mazitova Aigul (Rusko), Čakanie na omšu, 50 x 40 cm, olej, 2015
Mazitova Aigul (Rusko), Večerná krajina, 80 x 100 cm, olej, 2016
Mazitova Aigul (Rusko), bez názvu, 50 x 40 cm, olej, 2015