Míček Bystrík (Slovensko), bez názvu, 60 x 80 cm, akryl, 2010
Míček Bystrík (Slovensko), bez názvu, 60 x 80 cm, akryl, 2010
Al Madani Najah (Bahrajn), Arabská kaligrafia I., 90 x 70 cm, akryl, 2016
Al Madani Najah (Bahrajn), Arabská kaligrafia II., 90 x 70 cm, akryl, 2016
Al Madani Najah (Bahrajn), Báseň, 70 x 210 cm, akryl, 2016
Moran Socorro Alberto (Kuba), Muž pozerajuci do budúcnosti, 60 x 83 cm, olej, 2013
Nou Nou (Nemecko), Uvoľnenie, 60 x 50 cm, olej, 1995
Novelli Stefania (Taliansko), bez názvu, 80 x 80 cm, kombinovaná, 2007
Novelli Stefania (Taliansko), Vyradený človek II., 100 x 80 cm, olej, 2009
Novelli Stefania (Taliansko), Vyradený človek I., 100 x 80 cm, olej, 2009
Al Obaidi Fatima (Irak), Utrpenie a nádej, 80 x 100 cm, 2014
Al Obaidi Fatima (Irak), Vysnívané idey, 100 x 80 cm, olej, 2014
Al Obaidi Fatima (Irak), Krídla, 100 x 80, olej, 2015
Al Obaidi Fatima (Irak), Ostrov Monika, 100 x 80 cm, olej, 2016
Al Obaidi Fatima (Irak), Les, 70 x 70 cm, olej, 2016
Al Obaidi Fatima (Irak), Staré mesto, 40 x 40 cm, olej, 2016
Al Obaidi Fatima (Irak), Starý folklór, 40 x 40 cm, olej, 2015
Al Obaidi Fatima (Irak), Oslava, 100 x 120 cm, akryl, 2018
Al Obaidi Fatima (Irak), Život, 80 x 80 cm, akryl, 2018
Al Obaidi Fatima (Irak), Slnko, 80 x 60 cm, akryl, 2018
Al Obaidi Fatima (Irak), Vír, 70 x 50 cm, akryl, 2018
Al Obaidi Maha (Irak), Farebná tvár, 50 x 40 cm, akryl, 2018
Oberučová Ľubica (Slovensko), Obraz krajiny II., 80 x 80 cm, kombinovaná, 2020
Oberučová Ľubica (Slovensko), Obraz krajiny I., 80 x 80 cm, kombinovaná, 2020
Oberučová Ľubica (Slovensko), Za oknami III., 60 x 50 cm, kombinovaná, 2005
Ogrinc Zoran (Slovinsko), Dunajská loďka, 80 x 80 cm, olej, 2008
Ozola Laura (Lotyššsko), Jablone, 70 x 80 cm, olej, 2003
Ozola Laura (Lotyšsko), bez názvu, 60 x 60 cm, olej, 2003
Ozola Laura (Lotyšsko), Voľný, 40 x 50 cm, kombinovaná, 2003
Panev Christo (Bulharsko), Freska II., 80 x 80 cm, olej, 2012
Petrova Javora (Bulharsko), Poludnie I., 90 x 90 cm, kombinovaná, 2015
Petrova Javora (Bulharsko), Poludnie II., 90 x 90 cm, kombinovaná, 2015
Pavlyshin Volodymyr (Ukrajina), Priletel anjel, 85 x 90 cm, akryl, 2010
Pavlyshin Volodymyr (Ukrajina), Strážky, 75 x 80 cm, akryl, 2010
Pavlovičová Marína (Slovensko), bez názvu, 50 x 60 cm, olej, 2010
Pažitný Marek (Slovensko), Abstrakcia, 85 x 72 cm, olej, 2000
Pažitný Marek (Slovensko), bez názvu, 90 x 80 cm, olej, 2002
Pažitný Marek (Slovensko), DG 12, 68 x 52 cm, kombinovaná, 2005
Pažitný Marek (Slovensko), Diagnóza 7, 80 x 90 cm, olej, 2002
Pažitný Marek (Slovensko), Kríž na plátne, 120 x 82 cm, olej, 1993
Pažitný Marek (Slovensko), Rodinka, 120 x 92 cm, olej, 1993
Pažitný Marek (Slovensko), bez názvu, 88 x 80 cm, olej, 2000
Pažitný Marek (Slovensko), Dvojica, 88 x 80 cm, olej, 2001
Pilařová Andrea (Česko), Zátišie, 40 x 50 cm, olej, 1995
Plishch Taras (Ukrajina), Autoportrét, 60 x 70 cm, olej, 1998
Pommeranz Britta (Nemecko), Sen o budúcnosti, 70 x 70 cm, olej, 2000
Prešnajder Marián (Slovensko), bez názvu, 80 x 100 cm, kombinovaná, 2006
Prešnajder Marián (Slovensko), bez názvu, 80 x 100 cm, olej, 2006
Prešnajder Marián (Slovensko), Chiméry, 85 x 95 cm, olej, 2005
Prešnajder Marián (Slovensko), Všetko tu bolo I., 210 x 90, olej, 2009
Prukner Štefan (Slovensko), Šamanské tance, 50 x 40 cm, kombinovaná
Raďko Sergej (Ukrajina), Chodník I., 60 x 50 cm, olej, 2009
Raďko Sergej (Ukrajina), Chodník II., 60 x 50 cm, olej, 2009
Raďko Sergej (Ukrajina), Chodník III., 60 x 50 cm, olej, 2009
Raďko Sergej (Ukrajina), bez názvu 1, 50 x 50 cm, olej, 2008
Raďko Sergej (Ukrajina), bez názvu II., 50 x 50 cm, olej, 2008
Ralina Yelena (Kazachstan), Lekcia, 90 x 70 cm, olej, 2017
Ralina Yelena (Kazachstan), Ivana, 100 x 80 cm, olej, 2017
Raunerová Dana (Česko), Krajina medom a mliekom oplývajúca 1 (triptych), 100 x 80 cm, akryl, 2007
Raunerová Dana (Česko), Krajina medom a mliekom oplývajúca 2 (triptych), 100 x 100 cm, akryl, 2007
Raunerová Dana (Česko), Krajina medom a mliekom oplývajúca 3 (triptych), 100 x 80 cm, akryl, 2007
Riedel Boris (Nemecko), Obloha, 90 x 70 cm, olej, 1999
Riedel Boris (Nemecko), NYC Water, 60 x 80 cm, vaječná tempera, 1998
Riedel Boris (Nemecko), Skala, 90 x 70 cm, olej, 1999
Riedel Boris (Nemecko), Stop, 60 x 80 cm, olej, 1999
Riedel Boris (Nemecko), Subway, 80 x 100 cm, vaječná tempera, 1998
Ryszard Dudek (Poľsko), Snina, 270 x 90 cm, olej, 2015
Savich Vladimir (Bielorusko), Portrét, 60 x 50 cm, olej, 2011
Sazdov Rumen (Bulharsko), Krajina, 70 x 70 cm, olej, 1999
Sekyi John Baptist (Ghana), Zlaté vajce, 90 x 70 cm, olej, 1998
Shachar Tamar (Izrael), Kruh môjho života, 50 x 60 cm, olej, 2003
Shapiro Zina (Izrael), Oheň, 65 x 55 cm, olej, 1998
Shapiro Zina (Izrael), Mrak, 70 x 60 cm, olej, 1998
Shapiro Zina (Izrael), Na pastve, 90 x 70 cm, olej, 1994
Shapiro Zina (Izrael), Na poli, 101 x 71 cm, olej, 1992
Shapiro Zina (Izrael), Podzemná rieka, 80 x 70 cm, olej, 1994
Sheetiy A. (USA), Parížska melanchólia, 70 x 80 cm, olej, 1996
Silabrama Anna (Lotyšsko), V modrom, 60 x 60 cm, olej, 2007
Silagadze David (Gruzínsko), Abstraktná kompozícia, 60 x 60 cm, olej, 2016
Silagadze David (Gruzínsko), Morská krajina, 60 x 60 cm, olej, 2016
Silagadze David (Gruzínsko), Ihrisko, 60 x 70 cm, akryl, olej, 2019
Silagadze David (Gruzínsko), Láska k temnote, 50 x 60 cm, akryl, olej, 2019
Smeitink Walther (Holandsko), bez názvu, 70 x 60 cm, kombinovaná, 2011
Smeitink Walther (Holandsko), bez názvu, 70 x 50, sololit, 2000
Smeitink Walther (Holandsko), Noc v Karpatoch, 120 x 75, kombinovaná, 2014
Smolak Mark (Nemecko), Neprofesionálne nedokončené, 70 x 90 cm, olej, 1998
Sokolovský Igor (Slovensko), Anjel, 100 x 80 cm, kombinovaná, 2005
Sokolovský Igor (Slovensko), Columbus, 100 x 80 cm, kombinovaná, 2005
Sokolovský Igor (Slovensko), Sen, 70 x 80 cm, akryl pastel, 2005
Sorokin Sergey (Rusko), Všetci do Sniny, 70 x 60 cm, olej, 2000
Strelingerová Petra (Slovensko), Mačky, 80 x 100 cm, olej, 2002
Šulek Jaroslav (Slovensko), Okolo vyhasnutého slnka, 80 x 70 cm, olej, 2002
Šulek Jaroslav (Slovensko), Okolo životnej energie, 90 x 70 cm, olej, 2002
Šulek Jaroslav (Slovensko), Surrealistický sen I., 70 x 60 cm, olej, 2003
Šulek Jaroslav (Slovensko), Surrealistický sen II., 70 x 60 cm, olej, 2003
Szuszanski Mattes Edith (Rakúsko), Stretnutie I., 90 x 70 cm, olej, 2008