Andrej Smolák

1foto

Je absolventom Filozofickej fakulty UPJŠ v Prešove (1979)  a mimoriadneho štúdia Akadémie výtvarných umení v Prahe (1989).

Od roku 1993 vedie Galériu Andrej Smolák v Snine a od roku 1998 aj v Bratislave.

  •  je laureátom viacerých ocenení za umeleckú tvorbu: Európskej ceny Franza Kafku (1988), Ceny Európskej únie umenia (2002), Svetovej ceny Salvadora Dalího (2003)
  •  je členom Medzinárodnej akadémie kultúry a umenia v Moskve a je riaditeľom filiálky tejto akadémie na Slovensku
    - založil Medzinárodný výtvarný festival Snina, ktorý každoročne realizuje od roku 1994
  •  v roku 2004 zriadil Súkromnú základnú umeleckú školu v Snine
  •  od roku 1998 vedie Nadáciu ART.EAST za účelom podpory výtvarného umenia
  •  zrealizoval niekoľko medzinárodných projektov podporovaných z fondov EÚ a Nórskeho finančného mechanizmu
  •  je autorom celosvetového kultúrneho projektu Galéria Maľovaný rovník

Obrazy na predaj:

PRÍBEH ČERVENEJ RUŽE
olej, 40 x 60, 2012

ČAŠA SLASTI
olej, 60 x 70, 2010

EROTOMANKA
50 x 60, 2011

SEN SA EŠTE NESKONČIL
olej, 60 x 60, 2015

ANDREA - MODRÝ SEN
olej, 50 x 50, 2000

A PRIŠLA JAR ...
olej, 80 x 80, 2014

SPOMIENKA NA DOMOV
olej, 60 x 60, 2015

V ZÁHRADE SNOV
olej, 100 x 100, 2013

JESENNÝ PRÍBEH
olej, 80 x 80, 2016

NA KRÍŽI HRIECHU
olej, 60 x 60, 2015

VZPLANUTIE
olej, 70 x 90, 1990

MELÓDIA NOCI
olej, 40 x 50, 2012

BALADA
olej, 21 x 30, 1999